Share

Meie oleme ametlikud esindajadradioseta-numaxes-logo-riešana radiosēta-dogtrace-logo

 

Teil on küsimusi?

Võtke meiega kohe ühendust!

+372 8803415   
+372 8803413   

Ostukorv

Ostukorv on tühi


cookies

Et kindlustada veb-saidi mugav kasutamine ja parandada funktsionaalsust, kasutame me faile cookie.
Külastades antud veb-saiti, annate Te meile nõusoleku cookie failide kasutamiseks.
Te võite oma nõusoleku igal ajal ära muuta, eemaldades säilitatud cookies-failid..


Kui meie kaup Teile ei sobi, siis me vahetame ta sobiva vastu või anname Teile raha täies ulatuses tagasi.

 


Esitada küsimus.


Share

Elektrooniline dresseerimise kaelarihm Canicom 300 Arvamused kauba kohta

Indrek
Täna sain kätte ja kohe proovisin. Kasutusjuhendit polnud vaja, kõik on arusaadav ja lihtne. 5 taseme laengust piisab. Koer (8 kuune utsikas) muutus täielikult, esimesest minutist sai aru, mida võib teha ja mida mitte. Enne tiris rihmast, kui võõrast koera nägi ja ka võõraid inimesi tülitas pidevalt. Aga nüüd on kasvatatud kutsikas. Ostuga rahul. Tänan!

 
Share

Veekindel dresseerimise kaelarihm Pet Trainer Veekindel dresseerimise kaelarihm Pet Trainer

Kasutusjuhend

 

 

Dresseerimise süsteemi juhtimispult

1. Reziimi valimise nupp (Mode Button): Vajutage ja hoidke üle 3 sekundi, et lülitada juhtimispult sisse / välja.
Vajutage nuppu, et valida erinevad reziimid.

On 5 reziimi.

a. V - vibratsiooni reziim kaugjuhtimisega dresseerimise kaelarihmal
b. S - elektrostaatilise impulsi reziim dresseerimise kaelarihmal
c. 8 - vibratsiooni intensiivsuse või elektrostaatilise stimulatsiooni tase (1-9)
d. R - kaughelisignaali tööreziim (piipar), samuti lülitab sisse kaughelisignaali funktsioonid peale koera heliga jälgimise reziimi välja lülitamist.
e. T - Heli (tooni) reziim. Laseb valida ühe 9 erinevast piipari helist.
f. L - heliga koera ja/või piipari asukoha määramise reziim
g. 8 - erinevad piipari helitoonid (1-9)


2. nupp ½ - Kanali valik: Erinevad kanalid õpetava kaelarihma ja/või heliga kaelarihma jaoks.

3. nupp Y – käskluse edastamine vastuvõtjale (dresseerimise kaelarihm ja/või piiper)

4. Up / Down nupp - stimulatsiooni intensiivsuse tasemete reguleerimine ja erinevate piipari helisignaalide valimine

5. Charging Jack - laadija pistik

 

Kaugjuhtimisega dresseerimise kaelarihm

1. Veekindel kaelarihm koerte õpetamiseks.Kaks reziimi korregeerivad koera käitumist, vibratsioon ja / või elektrostaatiline impuls.
2. Sisse - ja väljalülitamise nupp (On / Off Button ): Lülitab dresseerimise kaelarihma sisse ja välja. Peale selle viib kaelarihma kodeerimise (seadistamise) reziimi juhtimispuldil. Selleks on vaja hoida sisse - / väljalülitamise nuppu 3-4 sekundi jooksul (valgusdioodi tihe vilkumine).
3. Valgusdioodiga indikaator (Indicator Light): näitab reziime siss-/väljalülitamine, signalseerib patarei seisukorrast tühi / täis.
4. Laadija kaanega pistik ( Charging Jack): laadija ühendamiseks

Kaelarihm kaugjuhitava helisignaaliga (Piiper)

1. Veekindel kaelarihm helisignaaliga: Toonid või helid vastavalt kasutaja valikule.
2. Väljalülitamise/sisselülitamise nupp (On/Off Button): kaugjuhtimisega heli sisselülitamine. Peale selle viib kaelarihma kodeerimise reziimile (seadistamise) juhtimispuldile. Selleks on vaja hoida sisselülitamise/väljalülitamise nuppu 3-4 sekundi jooksul (tihe valgusdioodi vilkumine).
3. Valgusdioodi indikaator: (Indicator Light): näitab sisselülitamise/väljalülitamise reziime, signaliseerib patarei laadimistasemest.
4. Laadimisseadme pistik kaanega (Charging Jack): laadimisseadme ühendamiseks.

Dresseerimise süsteemi akumulaatorite laadimine

A. Avage laadimise sektsiooni kummikaas
B. Ühendage laadija pistik.
C. Ühendage laadija standartse pistikuga
Madal patarei laadimistase mõjub kaugjuhtimise dresseerimise süsteemi juhtimispuldile.
D. Laadida on vaja signaalmärgi ilmumisel ekraanile.
E. Täielikuks laadimiseks on vaja 3 tundi

 

 

Madal patarei laadimistase ja kaugjuhtimisega õpetamise ja kaughelisignaali kaelarihmade laadimine.

F. Madalal patarei laadimistasemel muudab roheline tuli vilkumise kiiruse. Kahe välgu asemel sekundis muutub kiirus ühele välgule sekundis.
G. Ühendamisel laadijaga vahetub roheline tuki punasega (ei vilgu)
H. Peale täielikku laadimist punane valgusdiood kustub.

 


Elektrostaatilise dresseerimise kaelarihma seadistamine (kodeerimine) juhtimispuldile.

I. Vajutage nuppu ON/OFF ja lülitage sisse vajalik kaelarihm. Roheline indikaator vilgub 2 korda sekundis. Kaelarihm on ootereziimil.
J. Vajutage nuppu veelkord kaelarihma väljalülitamiseks (roheline valgusdiood kustub).
К. Vajutage ja hoidke nuppu ON/OFF 3 sekundi jooksul, indikaator põleb pidevalt 10 sekundi jooksul. Selle aja jooksul peate te seadistama kaelarihma saatjale. Nupu Mode vajutusega võite te valida kanali 1 või 2. Peale seda vajutage nuppu Y dresseerimise süsteemi juhtimispuldil.

Pult peab olema vibrasignaali või elektrostaatilise impulsi andmise reziimil.
Kui te ei jõudnud 10 sekundi jooksul seadistusi teha, siis korrake kogu protseduuri algusest.
L. Täiendava õpetava elektro-kaelarihma seadistamiseks valige lihtsalt teine kanal ja korrake ülaltoodud protseduuri.


Ühe puldiga võib juhtida 2 dresseerimise kaelarihma ja 2 piiparit.

Helikaelarihma (piipari) seadistamine (kodeerimine) juhtimispuldile.

M. Vajutage nuppu ON/OFF ja lülitage vajalik kaelarihm sisse. Roheline indikaator vilgub 2 korda sekundis. Kaelarihm on ootereziimil.
N. Vajutage nuppu veelkord kaelarihma väljalülitamiseks (roheline valgusdiood kustub).
O. Vajutage ja hoidke nuppu ON/OFF 3 sekundi jooksul,indikaator põleb pidevalt 10 sekundit. Selle aja jooksul peate te seadistama kaelarihma saatjale. Nupu Mode vajutusega võite te valida kanali 1 või 2. Peale seda vajutage nuppu Y dresseerimise süsteemi juhtimispuldil.

Pult peab olema signaali edastamise reziimil.

Kui te ei jõudnud 10 sekundi jooksul seadistusi teha,siis korrake kogu protseduuri uuesti.
P. Täiendava piipri seadistamiseks valige lihtsalt teine kanal ja korrake ülaltoodud protseduuri.

 

Kaugjuhtimisega õpetamise puldi kasutamine.

Elektro-kaelarihm

Enne kasutamist palun veenduge, et te seadistasite kaugjuhtimisega õpetamise puldi kaelarihmale ja valisite õige kanali.

a. Lülitage kaugjuhtimisega õpetamise pult ja kaelarihm sisse (vt. lõik Dresseerimise süsteemi kaugjuhtimise pult).
b. Vajutage nuppu Mode ja valige vajalik reziim (V või S).

V reziim - vibratsiooni reziim 9 intensiivsuse tasemega. Palun kasutage nuppu Üles/Alla (Up/Down) nende korregeerimiseks.
S reziim -
elektro-impulsi reziim 9 intensiivsuse tasemega. Palun kasutage nuppu Üles/Alla (Up/Down) nende korrigeerimiseks.

c. Vajutage nuppu Y, et saata signaal kaelarihmale.

 

Piiper

Enne kasutamist veenduge palun, et te seadistasite kaugjuhtimiseaga õpetamise puldi kaelarihmale ja valisite õige kanali.

d.
Lülitage kaugjuhtimisega õpetamise pult ja kaelarihm sisse (vt. lõik Dresseerimise süsteemi kaugjuhtimise pult).
е. Vajutage nuppu Mode, et valida R, T või L reziim, seejärel vajutage saatja nuppu Y signaali saatmiseks helikaelarihmale.

Reziimil R on võimalikud 3 helisignaali sageduse reziimi, kui teie koer liigub.
1. Vaikuse reziim - helisignaal ei kõla, kui koer liigub, kui koer jääb seisma, hakkab piiper andma helisignaali iga 2 sekundi järel.
2. 5 sekundi reziim - helisignaal iga 5 sekundi järel, kui koer liigub ja seismajäämisel iga 2 sekundi.
3. 10 sekundi reziim - helisignaal iga 10 sekundi järel, kui koer liigub ja seismajäämisel iga 2 sekundi.


L reziim -
koera asukoha määramise reziim. Lülitab kaughelisignaali funktsiooni välja (reziim R). Nupu vajutusel annab kaelarihm helisignaali koera asukoha määramiseks.

Tone Mode reziim -
võib seadistada 9 erinevat helisignaali.

Te võite muuta kaughelisignaali igal Teie jaoks mugaval ajal. Palun vajutage nuppu Mode ja minge üle toonreziimile. Kasutage nuppe Üles/Alla, et valida sobiv helisignaal. Uue helisignaali saatmiseks Vajutage saatjal nuppu Y.

 

Helisignaali reziimid

Reziim                Heli


1               ühekordne summer
2               vile
3               linnu kisa
4               kolmekordne summer
5               ritsikas
6               kuldnokk
7               kull 1
8               kull 2
9               kotkas

Palun pange dresseerimise kaelarihm ja helikaelarihm kaela nii,nagu on näidatud joonisel.

 

 

 

Osta kohe praegu.

 

Veekindel dresseerimise kaelarihm Pet Trainer Veekindel dresseerimise kaelarihm Pet Trainer

Elektrooniline kaelarihm 998DR-M Elektrooniline kaelarihm 998DR-M

Dressuuri süsteem Multi-Dog NEW Dressuuri süsteem Multi-Dog NEW

Kaugjuhtimisega dressuuri süsteem Kaugjuhtimisega dressuuri süsteem

Elektrooniline kaelarihm 998DR Elektrooniline kaelarihm 998DR